You are here

Plansiloer

Produkter

Plansiloer

Sikker foderopbevaring
Plansiloer anvendes til opbevaring af foder som ensilage, majs mv. og lever op til landbrugets krav om sikker foderopbevaring.

Opbygning af L-elementer
Plansiloen er opbygget af L-elementer, der er dimensioneret til 24 tons maskintryk. L-elementerne fremstilles i standardhøjderne 2,5 m’s og 3,0 m’s nyttehøjde samt en standardlængde på 2,4 m. Desuden har du mulighed for at udbygge siloen med en gavl, da der også fremstilles hjørneelementer.

Du kan læse mere om plansiloer hos Perstrup. Her kan du også finde kontaktoplysningerne på nærmeste salgskonsulent.